top of page

Abonnementen bij ZES

Om onze klanten wat meer ritme en een "stok achter de deur" te geven, hebben wij op aanvraag abonnementen aan de prijzenplannen toegevoegd. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van deze abonnementen. Bij vragen kunt u altijd mailen: contact@zes-maastricht.com

Algemene voorwaarden abonnementen

* abonnementen zijn alleen af te sluiten door het ondertekenen van een machtigingsformulier in de studio

* het is de verantwoordelijkheid van client om op het moment van afschrijving voldoende saldo op de bankrekening waarvoor de machtiging is afgegeven, te hebben

* abonnementen gelden voor 4, 6 of 8 Reformer Pilates groepssessies, Beginners, Intermediate & Jumpboard. Het aantal sessies waarvoor het abonnement is afgesloten, moet in dezelfde kalender maand opgebruikt worden en kan niet meegenomen worden naar de volgende maand

Een afname van meerdere sessies buiten het abonnement om is mogelijk voor de "single session" prijs van €22

* abonnementen starten alleen op de 1ste van iedere kalendermaand

* abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden via email naar contact@zes-maastricht.com

* abonnementen dienen te worden aangegaan voor tenminste 3 maanden

Indien client het abonnement wil beëindigen voor de 3 maanden termijn, dient hij/zij dit te doen voor de 1ste dag van de 3e maand

* abonnementen zijn op naam en niet overdraagbaar

* in geval van ernstige ziekte of fysieke onmogelijkheid om te sporten kan het abonnement 1 maand bevroren worden mits client een doktersverklaring kan overleggen

* in geval van vakanties van minimaal 2 aaneengesloten weken of verblijf wegens werk in het buitenland,  kan het abonnement 1 maand bevroren worden (niet korter); eventuele sessies die client gedurende die maand buiten zijn/haar vakantie  of verblijf fin het buitenland wegens werk wil bijwonen, kunnen via een losse sessie geboekt worden voor de normale prijs van 22 euro

* ZES behoudt zich het recht voor om te sluiten wegens vakantie.  ZES zal clienten hiervan tijdig op de hoogte stellen zodat clienten kunnen besluiten hun abonnement voor een maand te bevriezen of hun sessies om de sluiting van ZES heen te boeken

* ZES zal gedurende de maand augustus gesloten zijn. Alle abonnementen zullen dan bevroren worden

ZES LR-10.jpg
bottom of page