top of page

Abonnementen bij ZES

Om onze klanten wat meer ritme en een "stok achter de deur" te geven, hebben wij op aanvraag abonnementen aan de prijzenplannen toegevoegd. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van deze abonnementen. Bij vragen kunt u altijd mailen: contact@zes-maastricht.com

Algemene voorwaarden abonnementen

* abonnementen kunnen alleen afgesloten worden door ondertekening van een machtigingsformulier in de studio

* het is de verantwoordelijkheid van de klant om op het moment van afschrijving voldoende saldo te hebben op de bankrekening waarvoor de machtiging is afgegeven

* abonnementen zijn geldig voor 4,6 of 8 Reformer Pilates groepssessies, Beginners, Intermediate & Jumpboard. De 4, 6 of 8 sessies dienen in één kalendermaand opgebruikt te worden en zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand. Een aankoop van meerdere sessies buiten het abonnement om is mogelijk voor de "enkele sessie" prijs van €23

* abonnementen gaan pas in op de 1e van elke kalendermaand

*abonnementen hebben een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging dient te geschieden per e-mail naar contact@zes-maastricht.com

* abonnementen dienen voor minimaal 3 maanden te worden aangegaan Indien de klant het abonnement voor de termijn van 3 maanden wenst op te zeggen, dient hij dit voor de 1e dag van de 3e maand te doen

* abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar

* bij ernstige ziekte of lichamelijke onmogelijkheid om te sporten kan het abonnement voor 1 maand worden bevroren mits de klant een doktersverklaring kan voorleggen

* bij vakantie van minimaal 2 aaneengesloten weken of verblijf voor werk in het buitenland kan het abonnement voor 1 maand worden bevroren (niet korter of langer); elke sessie die de klant in die maand wil bijwonen buiten zijn/haar vakantie of een verblijf in het buitenland wegens werk, kan geboekt worden via een aparte sessie voor de normale prijs van 23 euro

* Het abonnement kan niet langer dan 1 maand worden bevroren. Klant verliest dan zijn recht op het voorzetten van het abonnement bij terugkomst na langer dan 1 maand. 

* Indien er teveel abonnees zich aanmelden om te kunnen voldoen aan het aantal verzekerde sessies per maand, wordt klant op de wachtlijst gezet. In de tussentijd kan klant met rittenkaarten of single sessies werken.

* Bij het aangaan van een abonnement dient klant kennis te nemen van de "heat map" en deze te ondertekenen.

* ZES behoudt zich het recht voor om te sluiten wegens vakantie. ZES zal klanten tijdig op de hoogte stellen, zodat klanten kunnen besluiten hun abonnement een maand te bevriezen of hun sessies te boeken rond de sluiting van ZES

* ZES is in de maand augustus gesloten. Alle abonnementen worden dan bevroren ​ ​

 

ZES LR-10.jpg
bottom of page