top of page
Zes-Boutique-Studio-eighty8things-41.jpg

Algemene voorwaarden en privacybeleid

ZES Boutique Studio BV

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door ZES Boutique Studio BV. Deze voorwaarden omvatten algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site en voorwaarden met betrekking tot de diensten die ZES Boutique Studio BV levert op de site en in de Pilates Reformer studio. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Uw gebruik van de site, de aankoop van diensten op deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. En u gaat hierbij akkoord met onze algemene voorwaarden. Op de dienstverlening van de osteopaat  en masseur die bij ZES aanwezig kunnen zijn, zijn hun respectievelijke algemene voorwaarden en privacybeleid van toepassing. Het is uw plicht om dit na te gaan bij de betreffende professional. Algemene voorwaarden Reformer Pilates Sessies zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid die online zichtbaar is. in agenda's voor zowel groeps- als privésessies. Alle sessies moeten vooraf worden betaald en alle klanten gaan akkoord met ons 24-uurs annuleringsbeleid. (voor verdere uitleg zie hieronder). 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze site beschikbaar is en de diensten die via of in verband met deze site of in de Reformer Pilates-studio worden geleverd, vormen geen medisch advies en het is uw verantwoordelijkheid om door het inwinnen van passend medisch advies vast te stellen dat u fit en gezond bent en dat dergelijke diensten geschikt voor u zijn. Het is niet onze verantwoordelijkheid om dit te doen. Raadpleeg uw arts voordat u met een trainingsregime begint. U zult bij aanvang een PARQ formulier moeten invullen waarbij u verklaart mee te kunnen en mogen doen aan reformer pilates sessies. Dit dient tevens als disclaimer ten aanzien van enig letsel of blessure opgelopen bij ZES. Het is ook essentieel dat u ons de juiste informatie over uzelf verstrekt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie die u ons verstrekt.

 

We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op deze site correct is, maar met inachtneming van de onderstaande paragraaf, aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen en sluiten we alle aansprakelijkheid uit voor enige actie die door u (uw wettelijke vertegenwoordigers, erfgenamen) wordt ondernomen. of letsel dat u kunt lijden (direct of indirect inclusief verlies van loon, winst, kans of tijd, pijn en lijden, enige indirecte, gevolg- of speciale schade, hoe ook ontstaan) als gevolg van het vertrouwen op informatie op deze site of veroorzaakt door een door ons aan u verleende dienst. U, uw wettelijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen ontslaan, zien af ​​van en verbinden zich ertoe ZES Boutique Studio BV en/of Petra Bekkerin of andere leden van het ZES-team niet te vervolgen voor enig letsel of overlijden veroorzaakt door hun nalatigheid of andere handelingen.

Cosy Corner

ZES Boutique Studio BV heeft een apart ingerichte ruimte, de Cosy Corner, waar koffie, thee of een gezonde consumptie kan worden genuttigd. Dit is een gedeelte dat alleen toegankelijk is voor leden en is alleen geopend tijdens openingstijden van de Reformer Pilates studio. Aangezien dit een "self service" gedeelte is wordt van leden verwacht deze ruimte netjes te houden en gebruikte glazen/mokken schoon te maken en terug te zetten en de betaling naar behoren op basis van vertrouwen te voldoen. ZES Boutique Studio BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, schade of diefstal die in de Cosy Corner plaats zou vinden. 

 

Garanties

ZES Boutique Studio BV garandeert dat de aangeboden diensten vakkundig, door gekwalificeerde medewerkers en met zorg worden geleverd. ZES Boutique Studio BV heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Boeking, reserveringen en annuleringsvoorwaarden

Cliënt kan een groeps- of privé- of duet sessie online boeken op de website www.zes-maastricht.com onder "boeking groep/privé Sessies" alsook via de ZES App tot 10 minuten voor aanvang van de sessie. Prijzenplannen kunnen ook online of via de ZES-app worden geselecteerd. Deze zijn op naam, hebben een vaste termijn waarbinnen het aantal sessies gebruikt moet worden en zijn gekoppeld aan een leeftijd. Het Prijzenplan voor 65+ kan alleen worden gebruikt door 65+ 

Abonnementen kunnen via een automatisch machtigingsformulier verkrijgbaar in de studio, worden afgesloten. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar de algemene voorwaarden op de website. Abonnementen kunnen niet online worden afgesloten noch betaald. Neem daartoe contact op met de studio: contact@zes-maastricht.com 

 

Couponcodes

 Voor nieuwe klanten biedt ZES couponcodes aan voor een eerste introductiesessie. Deze codes kunnen eenmalig worden gebruikt, ongeacht de sessie die de klant boekt. Twee verschillende codes voor verschillende sessies kunnen niet door dezelfde klant worden gebruikt. In het geval dat dit gebeurt, wordt de geboekte sessie geannuleerd en krijgt de klant de mogelijkheid om de sessie tegen de volledige prijs om te boeken.

 

Annuleringsvoorwaarden:

Tot 24 uur voor aanvang van de geboekte sessie (groep/privé of duet) kan de klant de sessie annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip op zijn of haar eigen Login / Site member account op de ZES Website of onder de ZES app. Prijzenplannen kunnen niet in hun geheel worden geannuleerd, maar afzonderlijke sessies kunnen worden geannuleerd zoals hierboven beschreven. Voor geannuleerde afzonderlijk geboekte sessies die geen deel uitmaken van een prijsplan, kan de klant een couponcode voor een sessie ontvangen door te e-mailen naar: contac@zes-maastricht.com. De klant kan de sessie waarbij de klant geacht wordt de couponcode te gebruiken binnen een periode van 3 maanden omboeken; Indien een klant later dan 24 uur voor aanvang van de sessie annuleert, vervalt de sessie in zijn geheel en wordt deze dus niet terugbetaald aan de klant in de vorm van een couponcode tenzij er sprake is van "overmacht". Hiertoe zal ZES Boutique Studio BV in overleg met de klant beslissen of er daadwerkelijk behoefte is aan restitutie. Voor individuele groeps- en privésessies worden boekingen op naam gemaakt en kunnen niet worden geruild. Bij duetsessies, indien 1 persoon annuleert, dient de gehele sessie verplaatst te worden dmv een ingestuurde couponcode ter waarde van de duetsessie (indien klant meer dan 24 uur van te voren afzegt) of vervalt volledig (indien klant minder dan 24 uur van tevoren) . annuleert). Het is voor ZES Boutique Studio niet mogelijk om de helft van de duetsessie als couponcode naar 1 van de deelnemers te sturen. ZES behoudt zich het recht voor om een ​​sessie waarvoor slechts 1 deelnemer zich heeft ingeschreven te annuleren. De cliënt wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en de sessie wordt ofwel uitgesteld of gecrediteerd.

Ten aanzien van COVID geldt eveneens het bovenstaande annuleringsbeleid. Quarentaine plicht, contact met een besmette persoon of positieve test vormen hier geen uitzondering op. Ook in deze gevallen geldt dat minimaal 24 uur vooraf moet worden gecanceld om de sessie terug te krijgen! Tijdig testen wordt in dat kader aanbevolen.

Kosten voor Reformer Pilates en bijbehorende diensten in de Reformer Pilates Studio kunnen te allen tijde door ZES Boutique Studio BV worden verhoogd. ZES Boutique Studio BV zal de klant uiterlijk 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke verhogingen. Restituties in geval van overmacht bevestigd door ZES Boutique Studio BV met betrekking tot geannuleerde diensten kunnen alleen worden bijgeschreven  in de vorm van een sessie op de account van client indien deze een prijzenplan heeft of in de vorm van een coupon code .

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder: “Diensten” betekent alle informatie en Reformer Pilates diensten besteld en/of geleverd door ZES Boutique Studio BV via de site of de Reformer Pilates studio. Alle elektronische informatie die door ZES Boutique Studio BV aan u wordt verstrekt, maakt deel uit van "Service" en het annuleringsrecht is dienovereenkomstig van toepassing. "Site" betekent de website op de URL www.zes-maastricht.com of vervangende site(s) van tijd tot tijd.

 

Gebruik van de site en intellectuele eigendomsrechten

U mag de site gebruiken voor uw persoonlijk en rechtmatig gebruik en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en u mag geen materiaal van de site kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden. De intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud op de site en geleverd als onderdeel van Diensten, en op de handelsmerken en logo's van de merken van ZES Boutique Studio BV evenals “Immersive Pilates” zijn eigendom van ZES Boutique Studio BV. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, is het u niet toegestaan ​​om kopieën te maken van enig deel van het Materiaal, of om iets op de site te verwijderen of te wijzigen, naar of van de site te linken, of zonder onze schriftelijke toestemming, of om het verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in Materialen of kopieën daarvan. U mag het merk, logo's of merken van ZES Boutique Studio BV of Immersive Pilates niet gebruiken zonder schriftelijke licentie..

U mag de site niet gebruiken om materiaal te plaatsen, uploaden of anderszins te verzenden dat obsceen of pornografisch, bedreigend, bedreigend, racistisch, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op intellectueel eigendom of anderszins onwettig is, om de rechten lastig te vallen, te stalken of te stalken, om anderen te bedreigen of anderszins te schenden, uw identiteit of status verkeerd voor te stellen, deze site of een ander gerelateerd computersysteem te hacken, buitensporig verkeer te eisen, virussen of kettingbrieven of soortgelijk materiaal af te leveren waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het andere gebruikers ervan weerhoudt het gebruik en genieten van de site of enige andere website of de reputatie van ZES Boutique Studio BV schaden of vernietigen. ZES Boutique Studio BV aanvaardt geen enkele verplichting om toezicht te houden op het gebruik van de site. ZES Boutique Studio BV behoudt zich echter het recht voor om uw toegang te blokkeren en alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig kunnen zijn om schending van deze algemene voorwaarden of enige schending van toepasselijke wet- of regelgeving te voorkomen. ZES Boutique Studio BV zal ook, naar eigen goeddunken, volledig samenwerken met handhavingsinstanties en andere relevante autoriteiten met betrekking tot elk onderzoek naar vermoedelijke illegale activiteiten of inbreuken op de netwerkbeveiliging. U moet uw browser elke keer dat u de site bezoekt vernieuwen om ervoor te zorgen dat u de meest recente versie van de site downloadt, aangezien we de site van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

 

Persoonsgegevens  en privacy

Op het gebruik van uw persoonsgegevens is het privacybeleid van ZES Boutique Studio BV van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

U wordt verwezen naar de aansprakelijkheidsuitsluiting bovenaan deze voorwaarden. Onder voorbehoud van die verklaring, gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van deze site en de service op een "as is" en "as available" basis is. Op die basis, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, gaat ZES Boutique Studio BV geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden aan met betrekking tot de site of de Diensten of enige gegarandeerde of voorspelde uitkomst. Behoudens de  aansprakelijkheidsuitsluitingsverklaring, is ZES Boutique Studio BV niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze algemene voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, uw invoer van onjuiste informatie.

 

Opschorting website en beëindiging aangeboden dienst

ZES Boutique Studio BV kan de werking van de site van tijd tot tijd opschorten voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of om de inhoud of functionaliteit van de site bij te werken of te upgraden. De toegang tot of het gebruik van de site zal niet noodzakelijkerwijs ononderbroken of foutloos zijn. ZES Boutique Studio BV kan de aangeboden diensten onmiddellijk beëindigen in het geval u een van deze algemene voorwaarden schendt of bedragen die verschuldigd zijn aan ZES Boutique Studio BV niet betaalt (ook als de creditcard / betaalpas die u gebruikt niet geldig is of niet werkt door een andere reden).

 

Contractinformatie

Er is geen contract met betrekking tot de service totdat we u per e-mail de details van uw bestelde dienst/service, de waarde van uw bestelling en de aangeboden service (indien van toepassing) die u hebt gekocht, hebben bevestigd.  De bevestigingsmail wordt automatisch uitgezonden maar kan in sommige gevallen in de Spam Box belanden. Het is aan client deze spam box te checken. Indien er geen bevestiging in de reguliere email box is ontvangen dan kan dit niet als reden worden aangevoerd dat men niet verschijnt bij een sessie. De sessie zal alsdan gewoon in rekening worden gebracht.

 

Prijzen

Op de site getoonde informatie over prijzen en beschikbaarheid kan door ZES Boutique Studio BV worden gewijzigd met een opzegtermijn van 30 dagen. U wordt verwezen naar hun eigen algemene voorwaarden, die u via de website kunt opvragen. 

 

Algemeen

ZES Boutique Studio BV kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door op de site  te surfen, aanvaardt u dat u gebonden bent aan de huidige algemene voorwaarden. U moet het elke keer controleren als u de site opnieuw bezoekt.

 

Deze algemene voorwaarden vormen het volledige begrip van de partijen en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot het onderwerp. Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

 

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over Reformer Pilates groeps- of individuele sessies, mail naar contact@zes-maastricht.com. Voor contact met een fysiotherapeut of masseur bij vragen of klachten dient contact met henzelf gezocht te worden. Informatie is te vinden op de website.

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft onze privacy praktijken. Neem de tijd om dit privacybeleid aandachtig door te lezen, aangezien hierin wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens door ons worden behandeld.

Door gebruik te maken van een dienst van ZES Boutique Studio BV gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord gebonden te zijn aan dit privacybeleid. ZES Boutique Studio BV wil u de best mogelijke internetervaring bieden. Als gevolg hiervan worden van tijd tot tijd aanvullende functies, kenmerken of diensten op de website opgenomen. Dit, en onze inzet om de privacy van uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan leiden tot periodieke wijzigingen in dit privacybeleid. Vergeet daarom niet regelmatig dit privacybeleid te raadplegen om eventuele wijzigingen te bekijken.

 

Waarvoor verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie?

* Ter beheer uw account bij ons

* Om de door u ingediende betalingen te verwerken

* Om de service die  wij u bieden zoveel mogelijk op u aan te passen

* Om te anticiperen op eventuele probleemoplossing met betrekking tot de aan u geleverde diensten

* Om u informatie te sturen over onze diensten (als u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie te ontvangen)

 

We moeten persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken (inclusief uw naam, een gebruikersnaam, geslacht en geboortedatum). We kunnen u om deze informatie vragen via onze site of via de telefoon. Bepaalde informatie wordt automatisch verzameld, zoals verderop in dit privacybeleid wordt beschreven. Hoewel we het niet verplicht stellen om ons alle informatie te verstrekken waar we om vragen, hoe meer informatie u vrijwillig verstrekt (en hoe nauwkeuriger deze is), hoe beter we onze diensten op u kunnen afstemmen.

Bij ZES Boutique Studio BV delen we uw gegevens niet met derden anders dan die gebruikt worden om ons bedrijf te dienen.

 

Sites van derden

We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites, zelfs niet als u deze opent via links op onze site, en we raden u aan het beleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

 

Informatie over diensten

Wij vinden het erg belangrijk dat wij u het hoogste serviceniveau bieden. Om ons hierbij te helpen, kunnen we, als u ermee instemt om dergelijke informatie te ontvangen, u van tijd tot tijd details sturen over diensten waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn.

Houd onze administratie up-to-date We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. Als u de informatie die u aan ons hebt verstrekt, wilt bekijken of wijzigen, kunt u dit op elk moment doen door eenvoudig contact met ons op te nemen.

 

Uw gegevens aan anderen bekendmaken

Afgezien van de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen, zullen we geen persoonlijke informatie vrijgeven zonder uw toestemming, tenzij we wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld indien vereist door een gerechtelijk bevel of met het oog op fraudepreventie of andere misdaad) . Ons beleid is om geen gegevens te verkopen of te delen.

Contactgegevens van ZES Boutique Studio BV:

email: contact@zes-maastricht.com t.a.v. Petra Bekkerin

telefoonnummer: 0611717515

ZES Boutique Studio is ingeschreven bij de KVK onder nummer: 81600852

BTW nummer: NL862152288B01

 

bottom of page